Listattu markkina

Tavoitteenamme on löytää markkinoiden parhaat rahastonhoitajat ja instrumentit maailmalta asiakkaidemme sijoitusstrategioiden toteuttamiseksi. Olemme täysin riippumattomia – mikäli rahastonhoitajat vaihtuvat tai tehokkuus suhteessa vaihtoehtoihin heikkenee, vaihdamme ne pois.

Lue lisää toimintamallistamme

Ratkaisumme

CWS Manager Selection -allokaatiomandaatti

 

CWS Manager Selection -allokaatiomandaatti on globaalisti hajautettu omaisuudenhoitosalkku. Salkku seuraa CWS:n sijoituskomitean ajankohtaista markkinanäkemystä ja päivittyy sen mukaisesti.

Salkku toteutetaan täysin tuoteriippumattomasti Manager Selection -rahastonvalintaprosessimme kautta valituille aktiivisilla huippumanagereilla ja ETF-kohteilla.

Strategian neutraalipainot ovat 60 % osakkeet, 20 % korot ja 20 % listaamattomat sijoituskohteet.

Vastuullisuus

Jotta ilmastotavoittesiin voidaan päästä, vaatii se myös omaisuudenhoitoalalta kykyä tarjota näitä toimialoja edistäviä ratkaisuja. Tiimillämme on pitkä historia perheyhtiöiden, säätiöiden ja instituutioiden neuvonantajana vastuullisten sijoitusstrategioiden toteutuksessa. Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI).

Lue lisää vastuullisuudesta

 

 

CWS Sustainable Future – vastuullisuusmandaatti

CWS Sustainable Future -mandaatin keskiössä on globaali osakestrategia, joissa kohdeyritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta sekä edesauttamaan kestävämmän tulevaisuuden saavuttamista. Salkun sisältönä on valikoidut osakerahastot, jakautuen keskimäärin 70 % aktiivisiin ja 30 % passiivisiin kohteisiin.

Sijoitusstrategiamme kulmakivet:
  • Ratkaisut: Sijoitamme maailmanlaajuisesti yrityksiin, jotka pystyvät edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja jotka ovat pitkälti linjassa EU:n taksonomiasääntelyn kanssa.
  • Vähähiilisyys: Sijoitamme yrityksiin, jotka ovat sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin, ja tarjoamme myös ratkaisuja muuttuvan ilmaston hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.
  • Aktiivinen omistaminen: Pyrimme sijoittamaan löytämiemme parhaiden varainhoitajien kanssa, jotka toimivat aktiivisesti ja vaikuttavat kohdeyrityksiin vuoropuhelun ja vaikuttamisen kautta. Vaadimme laadukasta vaikutusraportointia sekä tapaustutkimuksia edistymisestä.
  • Poissulkeminen: Edellytämme, että valituissa strategioissa ei sijoiteta yrityksiin, jotka rikkovat kansainvälisiä sopimuksia tai harjoittavat ei-hyväksyttävää liiketoimintaa.

Käytämme tuotto-/riskireferenssinä MSCI ACWI -indeksiä, jota vasten olemme vertailleet myös salkun vastuullisuusluokituksia.

Fixed income -korkomandaatti

Puhtaasti korkomarkkinoille sijoittava ratkaisu, joka noudattaa markkinanäkemystämme ja päivittyy sen mukaisesti. Salkku toteutetaan parhaiden aktiivisten korkostrategioiden kautta, keskimäärin 5-8 löytämämme globaalin korkorahaston avulla.

CWS Yrityslainavarainhoito

  • CWS yrityslainavarainhoito koostuu pääosin pohjoismaisista yrityslainoista. Suosimme pörssilistattujen yritysten lainoja, koska läpinäkyvyys yritysten toimintaan ja omistajakuntaan on raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuden johdosta paras mahdollinen. Emme ota spekulatiivisia positioita.
  • Seuraamme korkomarkkinoita, yritysten tunnuslukuja sekä lainojen hinnoittelukehitystä itse rakentamamme järjestelmän avulla.
  • Strategialla on ollut hyvä tuottohistoria – vuodesta 2016 vuosituotto ollut n. 2,5 % p.a. (12/2022)
  • CWS Yrityslainavarainhoito sopii sijoittajalle, joka arvostaa osakemarkkinoita tasaisempaa tuottoa.
  • Minimisijoitus 3M€, vain ammattimaisille sijoittajille.

Salkunhoitaja

Jens Karppinen

Director +358 50 313 7422