Listattu markkina

Tavoitteenamme on löytää markkinoiden parhaat rahastonhoitajat ja instrumentit maailmalta asiakkaidemme sijoitusstrategioiden toteuttamiseksi. Olemme täysin riippumattomia – mikäli rahastonhoitajat vaihtuvat tai tehokkuus suhteessa vaihtoehtoihin heikkenee, vaihdamme ne pois.

Lue lisää toimintamallistamme

Ratkaisumme

Manager Selection -allokaatiomandaatti

 

Manager Selection -allokaatiomandaatti on globaalisti hajautettu omaisuudenhoitosalkku. Salkku seuraa CapMan Wealthin sijoituskomitean ajankohtaista markkinanäkemystä ja päivittyy sen mukaisesti.

Salkku toteutetaan täysin tuoteriippumattomasti Manager Selection -rahastonvalintaprosessimme kautta valituille aktiivisilla huippumanagereilla ja ETF-kohteilla.

Strategian neutraalipainot ovat 60 % osakkeet, 20 % korot ja 20 % listaamattomat sijoituskohteet.

Vastuullisuus

Jotta ilmastotavoittesiin voidaan päästä, vaatii se myös omaisuudenhoitoalalta kykyä tarjota näitä toimialoja edistäviä ratkaisuja. Tiimillämme on pitkä historia perheyhtiöiden, säätiöiden ja instituutioiden neuvonantajana vastuullisten sijoitusstrategioiden toteutuksessa. Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI).

Lue lisää vastuullisuudesta

 

 

Sustainable Future – vastuullisuusmandaatti

CapMan Wealth Sustainable Future -mandaatin keskiössä on globaali osakestrategia, joissa kohdeyritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta sekä edesauttamaan kestävämmän tulevaisuuden saavuttamista. Salkun sisältönä on valikoidut osakerahastot, jakautuen keskimäärin 70 % aktiivisiin ja 30 % passiivisiin kohteisiin.

Sijoitusstrategiamme kulmakivet:
  • Vahvat kohderahastot: Pyrimme löytämään maailmanlaajuisesti tehokkaita, ainutlaatuisia ja parhaita salkunhoitajia ja kohteita, sekä sijoitus- että kestävyysnäkökulmasta, hyödyntäen riippumatonta rahastovalintaprosessiamme.
  • Ratkaisut: Sijoitamme maailmanlaajuisesti ratkaisu-keskeisiin yrityksiin, jotka edistävät ja tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja/tai laajasti kestävyys- ja ympäristöteemoja ja/tai EU-taksonomian ympäristötavoitteita
  • Vähähiilisyys ja laadukas ESG: Sijoitamme yrityksiin, jotka ovat sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin, hiilipäästöjen vähentämiseen, muuttuvan ilmaston hillitsemiseen sekä yrityksiin, joilla on laadukkaat ESG-profiilit
  • Aktiivinen omistaminen: Sijoitamme parhaiden löytämiemme varainhoitajien kanssa, joilta vaaditaan aktiivista omistamista ja vaikuttamista kohdeyrityksiin. Vaadimme laadukasta vaikutusraportointia sekä tapaustutkimuksia edistymisestä
  • Poissulkeminen: Edellytämme, että valituissa strategioissa toteutetaan poissulkemista, kuten että strategia ei sijoita yrityksiin, jotka rikkovat kansainvälisiä sopimuksia, harjoittavat ei-hyväksyttävää liiketoimintaa tai osallistuvat kiistanalaisiin toimialoihin
  • Tehokas globaali osakeprofiili: Kestävyyteen liittyvien tavoitteiden lisäksi päämääränä on tehokas, hyvin hajautettu ja globaali osakesalkku, joka heijastaa profiililtaan maailmanlaajuista osakemarkkinaa ja jonka kautta tavoitetaan vahvaa riskikorjattua tuottoa

Käytämme tuotto-/riskireferenssinä MSCI ACWI -indeksiä, jota vasten olemme vertailleet myös salkun vastuullisuusluokituksia.

Fixed income -korkomandaatti

Puhtaasti korkomarkkinoille sijoittava ratkaisu, joka noudattaa markkinanäkemystämme ja päivittyy sen mukaisesti. Salkku toteutetaan parhaiden aktiivisten korkostrategioiden kautta, keskimäärin 5-8 löytämämme globaalin korkorahaston avulla.