Listattu markkina

Tavoitteenamme on löytää markkinoiden parhaat rahastonhoitajat ja instrumentit maailmalta asiakkaidemme sijoitusstrategioiden toteuttamiseksi. Olemme täysin riippumattomia – mikäli rahastonhoitajat vaihtuvat tai tehokkuus suhteessa vaihtoehtoihin heikkenee, vaihdamme ne pois.

Lue lisää sijoitusfilosofiastamme

Raportointi

Asiakkaanamme saat käyttöösi CWS raportointiportaalin, jossa sijoitusten tiedot on saatavilla samasta paikasta koostettuna. Sijoitukset, kuten esimerkiksi rahastot, ovat avattuna alla oleviin positioihin asti, jolloin mm. päällekkäisyyksien huomaaminen on helpompaa.

Ratkaisumme

CWS Manager Selection -allokaatiomandaatti

 

CWS Manager Selection -allokaatiomandaatti on globaalisti hajautettu omaisuudenhoitosalkku. Salkku seuraa CWS:n sijoituskomitean ajankohtaista markkinanäkemystä ja päivittyy sen mukaisesti.

Salkku toteutetaan täysin tuoteriippumattomasti Manager Selection -rahastonvalintaprosessimme kautta valituille aktiivisilla huippumanagereilla ja ETF-kohteilla.

Strategian neutraalipainot ovat 60 % osakkeet, 20 % korot ja 20 % listaamattomat sijoituskohteet.

Fixed income -korkomandaatti

Puhtaasti korkomarkkinoille sijoittava ratkaisu, joka noudattaa markkinanäkemystämme ja päivittyy sen mukaisesti. Salkku toteutetaan parhaiden aktiivisten korkostrategioiden kautta, keskimäärin 5-8 löytämämme globaalin korkorahaston avulla.

CWS Yrityslainavarainhoito

  • CWS yrityslainavarainhoito koostuu pääosin pohjoismaisista yrityslainoista. Suosimme pörssilistattujen yritysten lainoja, koska läpinäkyvyys yritysten toimintaan ja omistajakuntaan on raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuden johdosta paras mahdollinen. Emme ota spekulatiivisia positioita.
  • Seuraamme korkomarkkinoita, yritysten tunnuslukuja sekä lainojen hinnoittelukehitystä itse rakentamamme järjestelmän avulla.
  • Strategialla on ollut hyvä tuottohistoria – vuodesta 2016 vuosituotto ollut n. 2,5 % p.a. (12/2022)
  • CWS Yrityslainavarainhoito sopii sijoittajalle, joka arvostaa osakemarkkinoita tasaisempaa tuottoa.
  • Minimisijoitus 3M€, vain ammattimaisille sijoittajille.

Salkunhoitaja

Jens Karppinen

Director +358 50 313 7422

Vastuullisuus

Jotta ilmastotavoittesiiin voidaan päästä, vaatii se myös omaisuudenhoitoalalta kykyä tarjota näitä toimialoja edistäviä ratkaisuja. Tiimillämme on pitkä historia perheyhtiöiden, säätiöiden ja instituutioiden neuvonantajana vastuullisten sijoitusstrategioiden toteutuksessa. Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI).

 

Lue lisää vastuullisuudesta CapManilla

 

CWS Sustainable Future – vastuullisuusmandaatti

CWS Sustainable Future -mandaatin keskiössä on globaali osakestrategia, joissa kohdeyritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta sekä edesauttamaan kestävämmän tulevaisuuden saavuttamista. Salkun sisältönä on valikoidut osakerahastot, jakautuen keskimäärin 70 % aktiivisiin ja 30 % passiivisiin kohteisiin.

 

Olemme valikoineet ratkaisuumme vain parhaat ratkaisut, jolla on sekä relevanttia, että mitattavaa vaikuttavuutta (SFDR Artikla 8 tai 9).

Vastuullisuutta arvioidessamme huomioimme eri johtavien toimijoiden tarjoamaa ESG-dataa ja -luokituksia – emme siis nojaa pelkästään yhden palveluntarjoajan tietoihin. 

Käytämme tuotto-/riskireferenssinä MSCI ACWI -indeksiä, jota vasten olemme vertailleet myös salkun vastuullisuusluokituksia.