Tietoa sijoittajille

Tälle sivulle on koottu tärkeitä tietoja sijoittajalle sääntelyn näkökulmasta. Sääntelyn keskeisenä tavoitteena on parantaa sijoittajansuojaa. Sijoittajansuojan keskeiset osat ovat:

  • Tiedonantovelvollisuus – Sijoittajalle annetaan selkeää ja ymmärrettävää tietoa tarjotuista palveluista, rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä ja kuluista.
  • Soveltuvuusarvio – Sijoittajille tarjotaan tuotteita ja palveluita, jotka sopivat parhaiten heidän taloudelliseen tilanteeseensa, tavoitteisiinsa, riskinsietokykyynsä, sijoitusosaamiseensa- ja kokemukseensa sekä kestävyysmieltymyksiinsä.
  • Asiakkaiden etu ja tasa-arvo – Kaikki asiakkaiden etujen kanssa ristiriidassa olevat tilanteet tunnistetaan ja mahdollisuuksien mukaan vältetään tuotteita tai palveluita tarjottaessa.

CapMan Wealth Services Oy pyrkii varmistamaan sijoittajansuojan, asiakkaiden tasavertaisen kohtelun ja siihen liittyvien säännösten noudattamisen kaikessa toiminnassaan. Pidämme huolen siitä, että asiantuntijoillamme on riittävä ammattitaito sijoittajansuojan turvaamiseksi. Seuraamme aktiivisesti alan sääntelyä sekä pidämme tarvittaessa yhteyttä valvontaviranomaisiin ja muihin osapuoliin.

Tärkeää sijoittajatietoa

Sijoittajan tietopaketti

Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoihin

Käytetyt välittäjät 2022

Asiakkaalla, jolla on kysyttävää sääntelystä, oikeuksistaan ​​tai saamastaan ​​palvelusta, voi olla yhteydessä CapMan Wealth Services Oy:n Compliance-toimintoon puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse. Arvostamme kaikkea palautetta ja haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti.

Lisätietoa ja palautetta

Liisa Rajala

Compliance & Risk Management +358 50 406 2254