Toimintamallimme

Tarjoamme asiakkaillemme täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa perustuen asiakkaiden toiveisiin, tavoitteisiin ja allokaatioon – tuettuna kattavalla raportoinnilla.

Meillä ei ole omia osake- tai korkorahastoja emmekä vastaanota palkkionpalautuksia, joten pääset sijoittamaan täysin riippumattomasti löytämiimme parhaisiin ratkaisuihin kansainvälisesti, niin listatulla kuin listaamattomalla puolella.

Tarjoamme aina tavoitteisiin ja kokonaistilanteeseen sopivaa omaisuudenhoitoa.

Miten sijoitamme?

Lähtökohta

Tutkimusten mukaan vain kolmasosa aktiivisesti sijoittavista rahastoista yltää indeksirahastojen keskimääräiseen tuottoon.

Tuoteriippumattomuuden avulla voidaan tarjota asiakkaan tilanteeseen ja tavoitteisiin sopivia kokonaisuuksia.

Rahastojen hallinnointikulut ovat kalliita.

Alle 1 % kaikista rahastoista on rekisteröity Suomessa.

 

Sijoitusfilosofiamme

Ainutlaatuinen valintaprosessimme mahdollistaa niiden rahastojen löytämisen, jotka pystyvät riskitekijät huomioiden tarjoamaan ylituottoa markkinasta.

Meillä on riippumattomasta rahastonvalinnasta 10 vuoden kokemusta, jonka aikana olemme luoneet syvät verkostot alan johtaviin toimijoihin.

Neuvottelemme asiakkaillemme aina pääsyn edullisimpaan ja tehokkaimpaan saatavilla olevaan rahastoluokkaan.

Jotta parhaat ratkaisut voidaan löytää, pelikenttänä on oltava koko globaali sijoitusmarkkina. Listatulla puolella käytössämme on +300 000 rahaston kanta, jota analysoimme aktiivisesti omilla kriteereillämme.

Hyöty

Pääsy maailman johtaviin salkunhoitajiin ja rahastoihin, joihin normaalisti sijoittaneet vain isot instituutiot ja säätiöt.

 

Emme täytä asiakassalkkuja omilla tuotteillamme. Ymmärämme, että parhaat rahastot löytyvät hajautettuna eri tiimeistä ja eri maista. Tehtävämme on tuoda nämä esille asiakkaillemme.

Sijoitetuille varoille markkinoita parempaa tuottoa mahdollisimman alhaisin kustannuksin.

Mahdollisuus hyötyä salkunhoitajien paikallisesta markkinatuntemuksesta ja kyvyistä erottaa jyvät akanoista.

95 % asiakassalkkuihin valitsemistamme kohteista voitti vertailuindeksinsä 3 vuoden ajanjaksolla (12/2021)

 

Ammattimainen salkunhoito ja kokeneet varainhoitajat tukenasi

Meillä on riippumattomasta rahastovalinnasta 10 vuoden kokemus, jonka aikana olemme luoneet myös syvät verkostot alan johtaviin toimijoihin.

Ratkaisujemme keskiössä on aina asiakkaidemme etu ja tavoitteet. Emme pelkää käyttää ratkaisuissamme myös passiivisia vaihtoehtoja, silloin kun ne tuovat lisäarvoa asiakkaillemme.

Lue lisää asiantuntijoistamme

Mitä katsomme valintaprosessissamme?

Sääntö #1

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Sääntö #2

Tietoisuus rahaston sekä strategian kokonaisvaltaisesta riskiprofiilista – ei pelkkä volatiliteetti tai beta-kerroin.

Sääntö #3

Ymmärrys siitä, minkälaisella strategialla ja sijoitustyylillä tuotto ollaan saavutettu.

Sääntö #4

Tiimi ja ydinsijoitusstrategia ovat pysyneet menestyksekkäänä ja muuttumattomana.

Sääntö #5

Rahasto on kyennyt jatkuvaan ylituottoon suhteessa indeksiin ja vertailuryhmään markkinatilanteesta riippumatta.

Sääntö #6

Järjestelmällinen seuranta sekä aktiivinen dialogi salkunhoitajien ja rahastoyhtiön kanssa.