CWS tuo markkinoille uuden kysyttyihin kansainvälisiin pääomarahastoihin sijoittavan ohjelman

 

CapMan Wealth Services on lanseerannut ensimmäisen kansainvälisen yhteissijoitusrahastonsa CWS Investment Partners Fund (”CWSIP”) yhteistyössä AlpInvestin kanssa. Kyseessä on CWSn ensimmäinen listaamattoman puolen ohjelma, jonka kehittäminen aloitettiin alkuvuonna Mikael Falckin aloitettua tiimissä. Mikael Falck tuli CapManille ruotsalaisesta julkisen sektorin eläkevakuutusyhtiö Kåpanista, jossa hän vastasi vaihtoehtoisista sijoituksista. Haastattelimme Mikael Falckia kertomaan CWSIP-ohjelman taustasta.

 

PAULIINA PUPUTTI

Millainen tuote CWS Investment Partners on?

CWS Investment Partners on kansainvälinen ohjelma yhteissijoittamiseen. Ohjelman tavoitteena on saada korkeaa tuottoa sijoittamalla yhdysvaltalaisiin keskisuuriin buyout-rahastoihin yhdessä AlpInvestin rinnalla. AlpInvest on yksi maailman suurimmista pääomasijoittajista yli 76 miljardin dollarin sitoumuksillaan perustamisen jälkeen, ja tämä mahdollistaa sille pääsyn jenkkimarkkinoiden parhaimpiin pääomarahastoihin. Valikoimme ohjelmaan kohderahastoja tuottohistorian ja sopivuuden perusteella samasta valikoimasta, johon AlpInvest itse sijoittaa.

 

Mistä idea ohjelmaan lähti?

Ohjelman taustalla on jo noin viisi vuotta sitten Kåpanilla aloittamani yhteistyö AlpInvestin kanssa. Vastasin Kåpanilla laajemmin vaihtoehtoisista sijoituksista, ja pääomasijoitusten lisäksi tein myös kiinteistö- ja infrasijoittamista pääasiasiassa rahastojen kautta. Aloittaessani Kåpanilla aloin huolestua yhä korkeammista arvostustasoista markkinassa. Kåpanin silloinen pääomasalkku koostui pääosin suurista ja megasuurista rahastoista. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että pienemmät rahastot pystyvät ostamaan pienempiä kohdeyhtiöitä alhaisemmilla valuaatioilla. Tällöin yrityksestä ei makseta ylihintaa, mikä mahdollistaa paremmat tuottoedellytykset sijoitukselle. Pienemmissä rahastoissa on usein myös matalammat riskitasot, sillä alla olevia yrityksiä voidaan ostaa keskimäärin pienemmällä velkavivulla. Tästä syystä salkkuun tuli saada myös pienempiä sijoituksia laskemaan riskitasoa ja parantamaan tuottoedellytyksiä jatkossa.

Suuntasin katseeni ensin Eurooppaan, mutta huomasin nopeasti, että markkina oli liian pirstaloitunut.  Hajautetun salkun rakentaminen näillä markkinoilla olisi vaatinut jopa Kåpanin kokoiselta sijoittajalta paljon pääomia. Katseet suuntautuivat seuraavaksi jenkkimarkkinoille, joka edustaa suurinta ja ehkä kypsintä yksittäistä pääomamarkkinaa. Sinne matkustaessani kuvittelin naiivisti, että ruotsalaista eläkerahaa edustaessa pääsisin sijoittamaan haluamiini rahastoihin. Tämä osoittautui olevan mahdotonta, sillä parhaat pääomarahastot eivät halunneet eikä heidän tarvinnut ottaa uusia sijoittajia mukaan.

Jotain apua oli saatava ja aloin tutkimaan markkinaa sopivan kumppanin löytämiseksi. Tällöin tutustuin tarkemmin AlpInvestiin ja pääsin neuvottelemaan heidän kanssaan ohjelman aloittamisesta Kåpanilla. Tätä samaa mallia olemme nyt hyödyntäneet rakentaessamme CWSIP-ohjelmaa.

 

Miksi juuri AlpInvest valikoitui kumppaniksi?

AlpInvestin tausta on erilainen kuin monella muulla perinteisellä rahastojen rahastolla. AlpInvest perustettiin vuonna 2000 ja sen taustalla on kaksi suurinta hollantilaista eläkerahastoa APG ja PGGM, jotka päättivät yhdistää omat pääomasalkkunsa ja yhtiöittää ne. Tämä tausta mahdollisti sen, että varsinkin alkuvaiheessa AlpInvest sijoitti pelkästään omasta taseestaan. Tämä on poikkeuksellista, sillä yleensä vain 2 % sijoituksesta on rahastonhoitajan omaa rahaa ja loput sijoittajilta kerättyä. Nykyään AlpInvest sijoittaa rahastoihin aina noin 80 % omaa taserahaansa, eli etujen yhteensovittaminen on täysin eri tasolla perinteisiin rahastojen rahastoihin verrattuna.

AlpInvestin NYC-tiimillä on erinomainen maine jenkkimarkkinoilla ja heillä on täysin omassa luokassaan oleva pääsy arvostettuihin rahastoihin. AlpInvestin oman määritelmän mukaan noin 83 % heidän sijoittamistaan kohteista on rajoitettuja (ts. access constrained), eli uusien ulkopuolisten sijoittajien on käytännössä mahdotonta päästä sisään. AlpInvest on melkein sataprosenttisesti päässyt sisään kaikkiin haluamiinsa rajoitettuihin rahastoihin. Todistin tämän myös Kåpanilla, kun AlpInvest onnistui saamaan allokaation kaikkiin seitsemään haluamaani pääomarahastoon.

 

Miten muuten CWSIP eroaa perinteisistä rahastojen rahastoista?

Ohjelma on Suomessa täysin ainutlaatuinen ja kansainvälisesti vasta neljäs laatuaan. AlpInvest kykenee tarjoamaan meille pääsyn rajoitettuihin pääomarahastoihin, joihin he myös itse sijoittavat. Meillä on täysi veto-oikeus kaikkiin AlpInvestin esittämiin rahastovaihtoehtoihin eli voimme halutessamme olla sijoittamatta kohderahastoihin. Jos taas rahasto on mielenkiintoinen ja sopii tarpeisiimme, pyydämme AlpInvestiä neuvottelemaan meille sopivan allokaation.

Olen tehnyt pääomasijoituksia jo yli 15 vuotta ja analysoinut useita eri kohderahastoja ja rahastonhoitajia. Kaikki ehdotetut rahastot menevät tarkan seulan läpi myös meidän päässämme, ja esimerkiksi markkinariskit ja päällekkäisyydet kohdeyrityksissä on minimoitu.

 

Minkälaista tuottoa AlpInvest on aiemmin saanut?

AlpInvestin nykyinen NYC-tiimi on toiminut vuodesta 2009 alkaen. Jos tuottoa katselee siltä väliltä nykyhetkeen, niin nettona vuositasolla rahastot ovat tuottaneet n. 21 %. Kohderahastojen tuotto oli erinomainen jo tutustuessani AlpInvestiin viisi vuotta sitten ja todella kilpailukykyinen verrattuna muihin rahastojen rahastoihin.

 

Mihin CWSIP tarkalleen sijoittaa?

CWSIP tekee sijoituksia pääomarahastoihin, joiden strategiana on sijoittaa listaamattomiin keskisuuriin yhtiöihin Yhdysvalloissa. Olemme AlpInvestin kanssa määritelleet ihannekooksi $1–3 miljardin rahastot. Oman kokemukseni mukaan nämä rahastot ovat myös siinä kokoluokassa, josta AlpInvest on onnistunut löytämään johdonmukaisesti ylituottoa.

 

Mitä lisäarvoa ohjelma tuo CapManille?

CapMan tarjoaa omien tuotteidensa kautta sijoitusmahdollisuuksia pohjoismaisille markkinoille kaikissa alternatiivipääomaluokissa. CWSIP on osa CapManin strategiaa laajentaa ja hajauttaa tuotevalikoimaansa tarjoamalla paikallisille sijoittajille pääsyn listaamattomaan markkinaan myös Pohjoismaiden ulkopuolella.

 

Miten ohjelma lähtee käyntiin?

Varainkeruu ensimmäiseen ohjelmaan on tehty ja pääsemme seuraavaksi valitsemaan ensimmäisiä sijoituskohteita. Olemme aloittaneet keskustelun AlpInvestin kanssa jo kesän aikana potentiaalisista kohderahastoista ja tunnistaneet sieltä muutaman todella houkuttelevan vaihtoehdon. Moni kansainvälisesti arvostettu rahastonhoitaja on tuomassa pääomarahastonsa markkinoille lähitulevaisuudessa ja tungos näihin on todella kova. Olemme aloittaneet sijoitusprosessin ajoissa päästäksemme mukaan haluamiimme kohderahastoihin. Tavoitteena on, että ensimmäisen rahaston sijoitussitoumus saataisiin jo tämän vuoden puolella.

Tämän lisäksi olemme suunnitelleet avaamamme seuraavan räätälöidyn ohjelman uusille sijoittajille vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Salkunhoitaja

Mikael Falck

Head of Private Markets +46 70 260 34 70